Masz pytania? Skontaktuj się z nami

74 833 67 48

  bowi@bowi.net.pl

polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.bowi.net.pl

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Bielawie,

adres: ul Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000454142.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

2.1. zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych

2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: w.abramowicz@bowi.net.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.

5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.

5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: kancelarie prawnicze, firmy kurierskie i transportowe

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

7.1. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich

 

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu http://www.bowi.net.pl jest BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich

zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.

"ciasteczka").

b. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

PS SERWIS, funkcjonującego pod adresem www.p-s.com.pl

 

2. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika

Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w

szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich

struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której

Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu

i hasła;

d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać

zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie

plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja

przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem

Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać

zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka

ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności

sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki

użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o

ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje

wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/

ads/preferences/

 

3. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w

warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu

administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej

obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi

mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer

link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi

strony.

4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania

serwerem.

 

4. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach

prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za

zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie

wynikającym z żądania.

 

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać

zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych

dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji

użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić

korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę

internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry